Website Banner
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 33
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 1173
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 2593
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 134975

 

              เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา เราเป็นผู้ผลิต ออกแบบ แก้ไข และติดตั้ง ตู้คอนโทรลไฟฟ้า และบริการเกี่ยวกับโปรแกรมอัตโนมัติ  โดยผู้มีความสามารถทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าโดยตรง และเรายังสามารถออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าต่างๆ เช่น  ไลน์ชุบซิงค์,       ไลน์ชุบ EDP, ระบบเครื่องทำตะแกรงลวด Wire mesh และ Andon board เป็นต้น  นอกจากนั้นเรายังออกแบบและพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรม PLC และเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า ในการทดสอบและใช้งานต่างๆ ด้วย   


 
Current Pageid = 2