Website Banner
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ 33
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ 904
จำนวนผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว 1528
รวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 127398
            ดำเนินธุรกิจให้บริการและออกแบบตู้ควบคุมระบบอัตโนมัติ โดยใช้ PLC ออกแบบวางระบบงานชุบโลหะระบบอัตโนมัติ Zinc plating line, EDP coating line งานบอร์ด Andon board และระบบตู้ควบคุมอื่นๆ พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ในงานควบคุมระบบไฟฟ้า ตามความต้องการของลูกค้า เช่น PLC, Inverter, Sensor, Timer, Touch Screen และอุปกรณ์อื่น ๆ  
 
         

         

         

         

                      

 
 
Current Pageid = 1